מדיניות האיכות

 

 • מדיניות האיכות
 • שלום,
 • הנהלת חברת כרמל תחבורה החליטה לשפר את איכות העבודה ולהטמיע את העבודה על פי דרישות התקן הבינלאומי לניהול איכות 9001:2015 ISO.
 • החברה תטמיע את ניהול האיכות לשיפור ביצועיה בכל תחומי פעילותה.
 • הכללים שעל פיהם נתחייב לפעול:
 • v שמירה על חוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם, איכותם וביצועיהם של המוצרים והשרותים;
 • v ניהול מערכת איכות על פי דרישות ת"י ISO 9001:2015;
 • v חתירה למקצועיות ומצוינות;
 • v ביצוע חשיבה מבוססת סיכונים והזדמנויות וקבלת החלטות בהתאם לחשיבה זו;
 • v ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית ושאיפה למצוינות;
 • v עמידה בציפיות הלקוח, לשביעות רצונו;
 • v בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים;
 • v הובלת סקרי הנהלה להבטחת התאמתה ויעילותה של מערכת האיכות;
 • v הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת כח אדם;
 • v הטמעת תרבות איכות והפקת לקחים;
 • v שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות;
 • המחויבות שלנו לניהול מערכת האיכות תתאפשר בשיתוף פעולה של כל העובדים ובמעקב ויישום של השיפור המתמיד להצלחה.
 • בברכה
 • _______________
 • מנכ"ל חברת כרמל תחבורה