מדיניות האיכות

מדיניות האיכות

שלום,

הנהלת חברת כרמל תחבורה החליטה לשפר את איכות העבודה ולהטמיע את העבודה על פי דרישות התקן הבינלאומי לניהול איכות 9001:2015 ISO.

החברה תטמיע את ניהול האיכות לשיפור ביצועיה בכל תחומי פעילותה.

הכללים שעל פיהם נתחייב לפעול:

v שמירה על חוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם, איכותם וביצועיהם של המוצרים והשרותים;

v ניהול מערכת איכות על פי דרישות ת"י ISO 9001:2015;

v חתירה למקצועיות ומצוינות;

v ביצוע חשיבה מבוססת סיכונים והזדמנויות וקבלת החלטות בהתאם לחשיבה זו;

v ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית ושאיפה למצוינות;

v עמידה בציפיות הלקוח, לשביעות רצונו;

v בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים;

v הובלת סקרי הנהלה להבטחת התאמתה ויעילותה של מערכת האיכות;

v הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת כח אדם;

v הטמעת תרבות איכות והפקת לקחים;

v שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות;

 

המחויבות שלנו לניהול מערכת האיכות תתאפשר בשיתוף פעולה של כל העובדים ובמעקב ויישום של השיפור המתמיד להצלחה.

בברכה מנכ"ל חברת כרמל תחבורה

דילוג לתוכן